• Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od 1 stycznia 2016 r.

  Od początku przyszłego 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. czytaj więcej

 • Zakup okularów dla pracownika w świetle PIT i VAT

  Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. czytaj więcej

 • Kiedy nie opłacamy składki na Fundusz Pracy?

  Składka na Fundusz Pracy zasadniczo wynosi obecnie 2,45% od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umowy zlecenie. Obowiązkowa jest z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. czytaj więcej

 • Rozliczanie straty podatkowej, a termin przechowywania dokumentów.

  Przedsiębiorcy, którzy na koniec danego roku wykazali stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ustawie o podatku od osób prawnych. czytaj więcej

 • Od 2016 roku koniec z KOREKTĄ KOSZTÓW za niezapłacone faktury.

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostaje obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania płatności w terminie tj. uchylenie odpowiednio art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. czytaj więcej