wszystkie artykuły

Od 2016 roku koniec z KOREKTĄ KOSZTÓW za niezapłacone faktury.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostaje obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania płatności w terminie tj. uchylenie odpowiednio art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotychczas przedsiębiorca prowadzący działalność w przypadku braku zapłaty za faktury był zobowiązany zmniejszyć koszty podatkowe. Dla zobowiązania, którego termin wymagalności nie przekracza 60 dni, w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, a w przypadku zobowiązań z dłuższym terminem płatności, obowiązek korekty kosztów występował z upływem 90 dni licząc od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu.

Ustawa nowelizująca Ordynację podatkową została podpisana przez prezydenta w dniu 5 sierpnia 2015 i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Więcej informacji na ten temat – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Smart Finance 24 Sp. z o.o.,

Email: biuro@smartfinance24.pl

tel. 731-832-054