wszystkie artykuły

Nowa stawka PIT oraz wyższe koszty pracownicze

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza bardzo istotne zmiany idące w kierunku zmniejszania obciążeń fiskalnych dla osób najmniej zarabiających. 

Od 1 października na okres 3 miesięcy, zostaną podwyższone koszty uzyskania przychodów i obniżona stawka PIT z 18% na 17%. 

 

WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 

Podwyższone koszty pracownicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Prezydent podpisał 17 września, będą obowiązywały od 1 października 2019 roku. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia ma miejsce “z dołu”, a więc za czas przepracowany, wynagrodzenie za miesiąc wrzesień może być wypłacone do 10 października. 

Jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpi po zmianie przepisów, należy przypuszczać, że koszty pracownicze powinny być rozliczane już na nowych zasadach. W ustawie w przepisach przejściowych jest dokładne wskazanie, że podwyższone koszty uzyskania przychodów obowiązują od 1 października do 31 grudnia 2019 roku. Podwyższone koszty za okres 3 miesięcy zsumowane z kosztami za 9 miesięcy nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów rocznych na 2019

 

NIŻSZA STAWKA PIT W 2019 ROKU 

Za ten sam okres październik-grudzień 2019 ustawodawca wprowadza w pierwszym progu podatkowym niższą stawkę podatku PIT. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 roku pracodawcy zamiast stawki 18% zastosują stawkę 17%.
Z uwagi na obniżenie stawki PIT zmieni się również kwota zmniejszająca podatek z 556,02 zł na 525,12 zł. Kwota 525,12 zł została zapisana w przepisach przejściowych ustawy zmieniającej 
(kwota wolna 3.089,00 zł x 17%=525,12 zł). Miesięcznie będzie to zmiana z 46,33 zł na 43,76 zł. Jeżeli wypłata wynagrodzenia za miesiąc wrzesień nastąpi do 30.09.2019 r. to będą obowiązywały “stare” zasady. Natomiast, gdy wypłata za wrzesień będzie dokonana do 10 października to powinna być już rozliczona według “nowych” zasad.


ZEZNANIE ROCZNE ZA 2019 ROK 

Wprowadzone zmiany od 1 października 2019 roku będą miały również wpływ na rozliczenia roczne składane przez podatników w 2020 roku za 2019 rok. Zmiana skali podatkowej, kwoty kosztów pracowniczych i kwoty wolnej od podatku będzie miało odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym. Należy nadmienić, że ustawa zmieniająca pozwala złożyć wniosek do pracodawcy o stosowanie zamiast 17% stawki podatku 17,75% za miesiące: październik-grudzień 2019 rok. Wydaje się to uzasadnione w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy w tym okresie roku podatkowego. W takiej sytuacji nie powinny wystąpić niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym.