wszystkie artykuły

Nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonu

Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy będą zmuszeni przekazywać informacje o wystawieniu im faktury znacznie wcześniej. Obecna praktyka pobierania paragonu przy kasie i przejścia z nim do punktu obsługi klienta, gdzie wystawiana jest faktura i zwracany paragon - będzie musiała zostać zmieniona. Wystawiający faktury i paragony będą musieli zmienić procedury wewnętrzne i w czytelny sposób powiadomić kupujących.

Podkreślić należy, że zarówno obecnie, jak i po 1 września zasadą jest dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami za pomocą faktur VAT. Projektowane regulacje nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, lecz regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane.

Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadku dokonania transakcji zaewidencjonowanej na kasie nie ma możliwości wystawienia do tego paragonu faktury.