wszystkie artykuły

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

W przypadku płatników składek, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, 
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 1005, z późn. zm.