ETAPY WSPÓŁPRACY

Oferujemy indywidualne i elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań Klienta, zapewniamy rzetelność prowadzonych przez nas działań, z zachowaniem najwyższych standardów jakości obsługi.
Etapy współpracy z biurem rachunkowym Smart Finance 24 Sp. z o.o. krok po kroku:

Spotkanie z naszym pracownikiem

Pierwszym etapem rozpoczynającym współpracę z naszym biurem jest spotkanie z Główną Księgową, której zadaniem jest poznanie potrzeb klienta i opracowanie dla niego indywidualnej oferty świadczenia usług księgowych.

Podpisanie umowy

Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy Klientem, a Smart Finance 24 Sp.z o.o.

Na koniec miesiąca

Pod koniec każdego miesiąca sporządzana są listy płac, deklaracje do ZUS, deklaracje do Urzędów Skarbowych i informacje o podatkach do zapłaty, a także miesięczne zestawienia. Dane są przekazywane Klientom drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub dostępne są w naszej siedzibie.

Dostarczanie dokumentów

Do 10-go dnia następnego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc (oryginały faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych, wyciągi bankowe itp.) niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Na życzenie klienta dokumenty mogą być odbierane z siedziby Zleceniodawcy.

Deklaracje podatkowe

Nasze biuro rachunkowe sporzadza niezbędne deklaracje podatkowe i dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie klienta przygotowujemy także podatkowe przelewy bankowe.

Archiwizacja dokumentów

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w naszej siedzibie i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych. Za dodatkową opłatą oferujemy przechowywanie dokumentów za lata ubiegłe.