Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają coś co ma być wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wynika również z faktu, iż ustawa VAT nie uznaje małżonków za odrębnego podatnika. Ewentualny status podatnika VAT mogą mieć poszczególni małżonkowie w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą. Reguła ta obowiązuje również w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

Powołując się na artykuły przeczytamy w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, iż w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych wydatków oraz zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Płaca minimalna na 2022 rok

Płaca minimalna ustalana jest w porozumieniu z Radą Dialogu Społecznego, która co roku dostaje propozycję od rządu w sprawie podniesienia pensji minimalnej. Propozycja Rady Dialogu

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia – rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne