Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają coś co ma być wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wynika również z faktu, iż ustawa VAT nie uznaje małżonków za odrębnego podatnika. Ewentualny status podatnika VAT mogą mieć poszczególni małżonkowie w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą. Reguła ta obowiązuje również w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

Powołując się na artykuły przeczytamy w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, iż w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych wydatków oraz zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatnie wpisy

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

e-Doręczenia dla przedsiębiorców e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Krajowy System Doręczeń

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Jest to związane z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną

Oferta pracy: Asystent w dziale księgowości

Asystent w dziale księgowości Miejsce pracy: Warszawa-Wola Opis stanowiska: wsparcie Głównego Księgowego w bieżących zadaniach wprowadzanie dokumentów księgowych do sytemu księgowego (Symfonia) pozostałe prace związane