Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają coś co ma być wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wynika również z faktu, iż ustawa VAT nie uznaje małżonków za odrębnego podatnika. Ewentualny status podatnika VAT mogą mieć poszczególni małżonkowie w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą. Reguła ta obowiązuje również w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

Powołując się na artykuły przeczytamy w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, iż w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych wydatków oraz zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia – rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne

Obowiązek wprowadzenia kas online od 1 lipca 2021

1 lipca 2021 obowiązek wprowadzenia kas online obejmuje kolejnych przedsiębiorców. Są to następujące branże: usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, opieka medyczna świadczona przez lekarzy