Istotną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT.
Slim VAT2 m.in.:
1. Zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach
2. Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości.
.
Inne ważne rozwiązania SLIM VAT2:
• Umożliwienie osobie rozliczającej podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku;
.
• Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych
.
• Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na rejestrowany pojazd
.
• Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
.
• Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
.
• Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
.
• Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Slim VAT 2

Istotną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT. Slim VAT2 m.in.: 1. Zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, prowadzenie

Nowy system wyliczania składek zdrowotnych

Aktualnie obowiązująca wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 381,81 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od wartości osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów. Nowy Ład zakłada,

zmiany w urlopach rodzicielskich 2022

Do sierpnia 2022 roku Polska ma czas wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work-life balance. . Pierwszą główną zmianą jest nadanie ojcom indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego

Nowa Tacza 9.0

Świadczenie postojowe – zmiany Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenia postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy. Należy dodać, iż  liczba możliwych do