Istotną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT.
Slim VAT2 m.in.:
1. Zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach
2. Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości.
.
Inne ważne rozwiązania SLIM VAT2:
• Umożliwienie osobie rozliczającej podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku;
.
• Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych
.
• Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na rejestrowany pojazd
.
• Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
.
• Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
.
• Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
.
• Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok 10.03.2022r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Finansów z 7.03.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w

Obniżenie limitu płatności gotówkowych

Obniżenie limitu płatności gotówkowych Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.