Podpisana przez prezydenta ustawa z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe zawiera m.in. następujące zmiany przepisów:

  1. rezygnacja w przypadku WNT i importu usług z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
  2. umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, dokonania korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy w sytuacji. gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
  3. korekta podstawy opodatkowania poprzez jej obniżenie w przypadku importu usług, „importu” towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów następuje w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniała przyczyna korekty,
  4. określenie miejsca „dostawy ruchomej” w transakcjach łańcuchowych, gdy pierwszy lub ostatni podmiot organizuje transport lub wysyłkę,
  5. możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy nieruchomości o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym,
  6. umożliwienie skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, nawet jeśli dostarczono towar lub świadczono usługę na rzecz dłużnika, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub/i jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  7. wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi,
  8. wydłużenie okresu (do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem) na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd (VAT-26) dla podatników, którzy będą wykorzystywać samochód wyłącznie doprowadzonej działalności gospodarczej,
  9. umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników.

Uproszczenia zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r.. W zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu mają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie natomiast możliwa od 1 stycznia 2022r.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok 10.03.2022r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Finansów z 7.03.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w

Obniżenie limitu płatności gotówkowych

Obniżenie limitu płatności gotówkowych Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.