Podpisana przez prezydenta ustawa z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe zawiera m.in. następujące zmiany przepisów:

  1. rezygnacja w przypadku WNT i importu usług z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
  2. umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, dokonania korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy w sytuacji. gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
  3. korekta podstawy opodatkowania poprzez jej obniżenie w przypadku importu usług, „importu” towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów następuje w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniała przyczyna korekty,
  4. określenie miejsca „dostawy ruchomej” w transakcjach łańcuchowych, gdy pierwszy lub ostatni podmiot organizuje transport lub wysyłkę,
  5. możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy nieruchomości o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym,
  6. umożliwienie skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, nawet jeśli dostarczono towar lub świadczono usługę na rzecz dłużnika, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub/i jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  7. wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi,
  8. wydłużenie okresu (do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem) na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd (VAT-26) dla podatników, którzy będą wykorzystywać samochód wyłącznie doprowadzonej działalności gospodarczej,
  9. umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników.

Uproszczenia zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r.. W zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu mają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie natomiast możliwa od 1 stycznia 2022r.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatnie wpisy

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

e-Doręczenia dla przedsiębiorców e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Krajowy System Doręczeń

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Jest to związane z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną

Oferta pracy: Asystent w dziale księgowości

Asystent w dziale księgowości Miejsce pracy: Warszawa-Wola Opis stanowiska: wsparcie Głównego Księgowego w bieżących zadaniach wprowadzanie dokumentów księgowych do sytemu księgowego (Symfonia) pozostałe prace związane