Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe nie są tym samym. Wczasy pod gruszą to dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a świadczenia urlopowe to kwota wypłacana przez pracodawcę, który funduszu nie tworzy.

Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają od 20 do 50 pracowników w wymiarze pełnego etatu, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. W zakładach pracy sfery budżetowej ZFŚS jest tworzony obowiązkowo bez względu na stan zatrudnienia.

Pracodawcy, zatrudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności. Jeśli chcą zwolnić się z tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego powinni odpowiednie postanowienie zawrzeć w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Jeśli ich nie posiadają, powinni poinformować pracowników o rezygnacji w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy do 31 stycznia. Oświadczenie o rezygnacji obowiązuje tylko w roku kalendarzowym, w którym informacja została przekazana. W związku z tym należy je odnawiać co rok.

Wczasy pod gruszą to świadczenie socjalne, więc jego wysokość zależy od sytuacji materialnej pracownika. W celu jego otrzymania pracownik musi skorzystać z 14-dniowego urlopu wypoczynkowego i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Od wczasów pod gruszą nie odprowadza się składek ZUS. Są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 000 zł (od 2020 do końca roku podatkowego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 limit wynosi 2 000zł). Wczasy pod gruszą przysługują pracownikom, ich rodzinom i byłym pracownikom.

Świadczenie urlopowe przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Nie jest uzależnione od sytuacji materialnej pracownika. Aby je otrzymać należy skorzystać z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Powinno być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu. Wysokość świadczenia urlopowego ustala sam pracodawca jednak nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w ww. okresie pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach przysługuje ono w maksymalnej wysokości – 1.550,26 zł (na pełny etat). Świadczenie urlopowe jest opodatkowane, ale nie odprowadza się od niego składek ZUS.

 

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok 10.03.2022r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Finansów z 7.03.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w

Obniżenie limitu płatności gotówkowych

Obniżenie limitu płatności gotówkowych Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.