Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia – rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Będzie to świadczenie niezależne od dochodów rodziny oraz niepodlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przysługująca kwota świadczenia wypłacana będzie w miesięcznych ratach w wysokości 500zł. Rodzice pozostający w związku małżeńskim będą mogli samodzielnie wskazać, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000zł przez 12 miesięcy.

W przypadku rodziców adopcyjnych świadczenie będzie przysługiwało w okresie pomiędzy 12 a 36 miesiącem od przysposobienia dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (obowiązek szkolny) lub do ukończenia 10. roku życia w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Na podstawie przepisów przejściowych o świadczenie ubiegać się będą mogli również Ci, którzy w dniu wejścia w życie ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Osoby te będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia.

Projekt przewiduje również zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3. Na dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego, można będzie ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 400 zł (przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę) w celu obniżenia opłat za pobyt.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok 10.03.2022r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Finansów z 7.03.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w

Obniżenie limitu płatności gotówkowych

Obniżenie limitu płatności gotówkowych Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.