Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia – rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Będzie to świadczenie niezależne od dochodów rodziny oraz niepodlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przysługująca kwota świadczenia wypłacana będzie w miesięcznych ratach w wysokości 500zł. Rodzice pozostający w związku małżeńskim będą mogli samodzielnie wskazać, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000zł przez 12 miesięcy.

W przypadku rodziców adopcyjnych świadczenie będzie przysługiwało w okresie pomiędzy 12 a 36 miesiącem od przysposobienia dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (obowiązek szkolny) lub do ukończenia 10. roku życia w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Na podstawie przepisów przejściowych o świadczenie ubiegać się będą mogli również Ci, którzy w dniu wejścia w życie ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Osoby te będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia.

Projekt przewiduje również zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3. Na dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego, można będzie ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 400 zł (przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę) w celu obniżenia opłat za pobyt.

 

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatnie wpisy

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

e-Doręczenia dla przedsiębiorców e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Krajowy System Doręczeń

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Jest to związane z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną

Oferta pracy: Asystent w dziale księgowości

Asystent w dziale księgowości Miejsce pracy: Warszawa-Wola Opis stanowiska: wsparcie Głównego Księgowego w bieżących zadaniach wprowadzanie dokumentów księgowych do sytemu księgowego (Symfonia) pozostałe prace związane